Về đầu trang

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG - Cơ hội và Thách thức trong Kinh doanh tại Việt Nam

08 Apr 2016, GEM CENTER

 • PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG

  Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
 • PHÁT BIỂU KHAI MẠC

  Ông Phạm Thiết Hòa

  Giám Đốc Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng quan Kinh tế Việt Nam: Lộ trình phát triển trong 3 năm

  Ông Trương Đình Tuyển

  Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam
  Cố vấn cao cấp của Chính phủ trong đàm phán TPP
 • TIỆC TRÀ VÀ NGHỈ GIẢI LAO

 • Tương lai cho sự hợp tác phát triển của Doanh Nghiệp Đầu Tư Nước Ngoài vào Việt Nam và ngành dệt may Việt Nam

  Bà Virginia Foote

  Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành, Bay Global Strategies (USA)
  Đồng Chủ Tịch Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam (VBF)
 • Kỳ vọng của nhà đầu tư Hoa Kỳ vào Việt Nam khi TPP có hiệu lực

  Ông Herb Cochran

  Giám đốc điều hành Amcham
 • Những thách thức tuân thủ Thương Mại trong TPP mà Doanh Ngiệp Việt Nam cần chuẩn bị

  Ông Nestor Scherbey

  Cố vấn cấp cao Liên minh thuận lợi hóa thương mại Việt Nam (VTFA)
 • PHIÊN THAM LUẬN: ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

  Thành viên:

  - Ông Trương Đình Tuyển

  Cố vấn cao cấp của Chính phủ trong đàm phán TPP

  - Bà Virginia Foote

  Đồng Chủ Tịch Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam (VBF)

  - Ông Herb Cochran

  Giám đốc điều hành Amcham

  - Ông Nestor Scherbey

  Cố vấn cấp cao Liên minh thuận lợi hóa thương mại Việt Nam (VTFA)

  - Ông Nguyễn Phúc Khoa

  Phó Tổng Giám đốc Saigon Trading Corp (SATRA)

  - Ông Phạm Xuân Hồng

  Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Dệt May Việt Nam
  Chủ Tịch Hội Dệt May Thêu Đan Tp. Hồ Chí Minh


  Điều phối phiên tham luận:

  - Ông Phạm Thiết Hòa

  Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM
 • TIỆC TRƯA VÀ NGHỈ GIẢI LAO

 • Lộ trình cải cách chính sách để đáp ứng những yêu cầu của TPP và những tác động đến chiến lược kinh doanh tại Việt Nam

  Ông Nguyễn Xuân Thành

  Giảng viên Chính sách Công
  Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright và Nhà nghiên cứu  của Viện Rajawali về
  Châu Á tại Trường Harvard Kennedy
 • Giá trị của ngành dược phẩm và tiềm năng cho Việt Nam

  Ông Bradley Silcox

  Chủ Tịch Tiểu Ban Dược Phẩm, Pharma Group Vietnam, Eurocham
 • Sở hữu trí tuệ, Quyền và Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

  Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

  Trưởng Phòng Pháp Lý và Chính Sách, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
  Trưởng nhóm đàm phán TPP về Sở hữu trí tuệ
 • PHIÊN THAM LUẬN: SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  Thành viên:

  - Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

  Trưởng Phòng Pháp Lý và Chính Sách, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ
  Trưởng nhóm đàm phán TPP về Sở hữu trí tuệ

  - Ông Ngô Vi Đồng

  Chủ Tịch, HPT Corporation, TP. HCM

  - Ông Bradley Silcox

  Chủ Tịch Tiểu Ban Dược Phẩm, Eurocham

  - Ông Trần Tựu

  Chủ tịch & CEO, Savipharm

  Điều phối phiên tham luận:

  - Ông Phùng Anh Tuấn

  Luật Sư Trưởng , VCI Legal Firm
  Đồng Chủ Tịch, Tiểu Ban Luật, Eurocham
  Tổng Lãnh Sự Danh Dự Phần Lan, TP. Hồ Chí Minh
 • TIỆC TRÀ VÀ NGHỈ GIẢI LAO

 • Thay đổi chính sách về lao động của Việt Nam khi TPP có hiệu lực

  Ông Nguyễn Mạnh Cường

  Giám đốc TT hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động, Vụ Trưởng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
  Trưởng nhóm đàm phán TPP về Lao động
 • Tác động của Tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO đến khả năng cạnh tranh cấp doanh nghiệp và quốc gia trong TPP

  Ông Changhee Lee

  Giám đốc văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam
 • PHIÊN THAM LUẬN – LAO ĐỘNG

  Thành viên:

  - Ông Changhee Lee

  Giám đốc văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam

  - Ông Nguyễn Mạnh Cường

  Giám đốc TT hỗ trợ phát triển QH Lao động, Vụ Trưởng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
  Trưởng nhóm đàm phán TPP về Lao động

  - Ông Mai Đức Chính

  Phó Chủ tịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  - Ông Moon Byung Chul

  Tham Tán Thương Mại, Tổng Lãnh Sự Quán Hàn Quốc, TP. Hồ Chí Minh

  - Ông Benjamin Yap

  Luật Sư Cộng Sự PBC PARTNERS & RHTLaw

  Điều phối phiên tham luận:

  - Ông Huỳnh Minh Quân

  Tổng Giám đốc, NVM Group
 • KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM 2016