Về đầu trang

HỘI NGHỊ DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN

07 Jul 2016, Khách sạn New World Sài Gòn

TRUY CẬP TRANG

Tiếp nối Hội nghị Lãnh đạo Việt Nam 2016 chủ đề về TPP – Cơ hội và Thách thức của hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, “Thay đổi để Phát triển” là một hội nghị quan trọng đối với các nhà lãnh đạo cấp cao, Lãnh đạo doanh nghiệp và Ban giám đốc để thu thập những kiến thức chuyên sâu, chia sẻ kiến thức và thảo luận về các thông lệ tốt nhất với Các nhà lãnh đạo, Chuyên gia trong ngành và Diễn giả tại Việt Nam và khu vực. Hơn thế nữa, Hội nghị “Thay đổi để Phát triển” sẽ là một công cụ để liên kết thực tiễn trong kinh doanh và tìm hiểu những thay đổi nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh hiện nay mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đối mặt tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hội nghị này sẽ đem đến cho bạn tầm nhìn rõ về cách xây dựng một công ty mang tính sáng tạo, việc này đòi hỏi nhiều thay đổi về tư duy cũ vì đó là cách duy nhất để đi đến thành công. Ngoài ra, trong hội nghị này, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe những câu chuyện về kinh doanh của một số thương hiệu đứng đầu thế giới.