Về đầu trang


Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Trưởng Phòng Pháp Lý và Chính Sách, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ